Н О В И Н И

    НОВ ПОЛЕВИ ТЕСТ за разделно определяне на канабиноиди от 9-тетрахидроканабинол. Това е предварителен тест за качествено определяне съотношението между канабиноиди и THC. Високото съдържание на THC (5-30%) е индикатор за наличието на марихуана.

    Производство: ММС, НИДЕРЛАНДИЯ, ЕС

    Инструкция за употреба на CBD/THC теста    БЪРЗ АНТИГЕНЕН ТЕСТ ЗА ЕДНОВРЕМЕННО РАЗДЕЛНО ОПРЕДЕЛЯНЕ АНТИГЕНИТЕ НА SARS-COV-2 И INFLUENZA A+B.

    Производство: УЛТИМЕД, ГЕРМАНИЯ, ЕС