MMC M.M.C. International - Narcotic Tests

Инструкция за работа с М.М.С. тестовете

Идентификационна таблица - дадени са цветовите промени и системен ходи при идентификация на неизвестна субстанция

BAR BUP CAN COC COC od

За всички допълнителни въпроси Ви молим да се свържете директно с нас!