Тялото говори - ние само превеждаме!

(Point-of-Care експресна диагностика)

Една от програмите, по които работим е изключително качествена експресна клинична диагностика. Тази диагностика НЕ ИЗИСКВА АПАРАТУРА, резултатите от нея се получават в рамките на минути и достоверността й е в рамките на 90-98% (в зависимост от всеки специфичен анализ, метод и материал).

Проблемът с "разкарването" на пациентите е глобален проблем и на него са дължи относително високия процент нелекувани заболявания. Философията на една от големите световни програми е да се извършва максимално достоверно експресно диагностициране на мястото на първия преглед при специалиста или общопрактикуващия лекар. Така сеповишаваефективността на лечението с над 40%. Наши клиенти са Диагностично-Консултативни Центрове,болници, Частни лекарскипрактики и разбира се клинични и микробиологични специализирани лаборатории. Тук публикуваме списък с клиничните тестове в нашата програма. Също така даваме възможност да се изтеглят от тази страница инструкциите на български език за всеки тест, с който работим:

 Продукт
Кат. номер Инструкция
 Приложение
Материал

тестове

в набора

Clearview Chlamydia MF

 

504524

download

Успешното лекуване на Хламидиална инфекция, както и тазово-възпалителна болест, зависи от правилното идентифициране на инфекциозния агент, а често и от лекуването на сексуалния партнъор. Ето защо двойното приложение на Chlamydia MF (за мъже и жени) е от особена значение. Тестът е с отлична специфичност и висока позитивна прогностична стойност. Дава резултати след 30 минути, лесен за изпълнение от медицинския персонал и позволява освен бърза професионалаан диагностика и навременно адекватно лечение. С подобряването на имуноензимните тестове те стават предпочитан метод за диагностика и скрининг пред микробиологичните посявки.

E/U 20
Clearview Chlamydia MF дакронови тампони
500168  
Дакронови тампони, предназначени за взимане на ендоцервикална проба при жени.
E 20
Clearview Chlamydia MF Нагревателен блок

500185  
Нагряващо устройство, специално създадено за работа с Clearview Chlamydia MF
  1
Clearview Exact Influenza A&B
506761 

download

 

Clearview Exact Influenza A & B е бърз диагностичен тест за качествено  бързо и точно определяне и диференциация на двата вирусни антигена на инфлуенца - А и В. Антигенът се изолира директно от назална тампонна проба. Използва се за получаване на видим резултат като допълнение към диагнозата инфекция, причинена от инфлуенца А и/ или инфлуенца В. Резултатите се получават за 15минути.

Диагностиката на инфлуенца А и В стана изключително важна, поради наличието на  ефективно антивурсно лечение. Бързата диагностика на инфлуенца чрез използването на Clearview Exact Influenza A & B теста може да намали: болничния престой; използването на антимикробни агенти и цената на болничните грижи

   
Clearview Exact Strep A

501081

download

 

Ранната диагностика на trep A фарингит и тонзилит е винаги от съществено значение особено при малки деца. Бързо и лесно в рамките на 5 минути може да се определи правилното лечение, да се сведе до минимум разпространението на болестта и евентуалните усложнения.
N 25
Clearview H. pylori

505132

download

 

 

Helicobacter pylori може да причини хроничен активен, персистиращ или атрофичен гастрит, както и язви на стомаха или дванадесетопръстника. Ранното му откриване и изчистване е от изключителна важност за пациенти с гастроинтестинални проблеми. Тестът предлага бърз неинвазивен начин за качествено определяне на имуноглобулини в човешки серум, плазма или цяла кръв.

 

WB/S/P 20
Clearview IM

501623

download

 

Инфекциозната мононуклеоза може да се окаже проблем при диагностиката. Нейните симптоми силно наподобяват тези на по-сериозни заболявания, които трябва бързо да се отдиференцират и третират подходящо. Тестът Clearview IM дава възможност бързо и лесно да се определи или изключи инфекциозна мононуклеоза и значително опростява този процес. 
WB/S/P 20
Clearview RSV

504957

download

 

Респираторно-синцитиалният вирус е основната причина за сериозни инфекции на долните дихателни пътища като бронхит и пневмониа при деца под 6 години и възрастни над 60. Ранната диагноза дава възможност за правилно и ефективно лечение, което намалява риска от усложнения и хоспитализации. 
N 20
Clearview Troponin I

505836

505837

download

 

Clearview Troponin I тестът позволява бърза качествена диагностика на сърдечен тропонин в цяла кръв, серум и плазма. Тестът подпомага  диагнозата инфаркт на миокарда, дава възможност за разграничаване произхода на гръдната болка (сърдечен или не) и за взимане на бързо и адекватно решение при всякакви условия.
WB/S/P 5 / 20
Clearview D-dimer

505285

download

 

Тестът Clearview D-dimer предлага бързи и сигурни резултати в помощ на диагностиката на дълбока венозна тромбоза, пулмонарен емболизъм и дисеминирана интраваскуларна коагулация. С високата си отрицателна прогностична стойност дава възможност за сигурно изключване на венозен тромбоемболизъм при значителен брой пациенти.
WB/S/P 10
CarePlan VpH Test Glove

 

504102

download

 

Careplan VpH Test Glove предлага начин за самодиагностика и намаляване риска от преждевременно раждане. Ръкавиците са предназначени за измерване вагиналното pH. Вагиналните инфекции като бактериална вагиноза са една от доказаните причини за преждевременно раждане. С ранно идентифициране и третиране на вагинални инфекции при бременни жени значително се намалява процента на преждевренни раждания.
V 20

7D2346

7D2347

download

DetermineTM HIV-1/2 е in vitro визуален качествен имунологичен тест за откриване на антитела срещу HIV-1 и HIV-2 в човешки серум, плазма или цяла кръв. Тестът е предназначен да открива антитела срещу HIV-1/HIV-2 у заразени индивиди.

WB/S/P 20 / 100

7D2646

7D2647

download

Determine® HIV-1/2  Ag/Ab Combo е ин витро визуален качествен имунологичен тест за едновременно откриване на р24 антигeн (Ag) и антитела (Ab) срещу HIV-1 и HIV-2 в човешки серум, плазма или цяла кръв. Тестът е предназначен да открива HIV антиген и антитела срещу HIV-1/HIV-2 у заразени индивиди.

WB/S/P  

7D2447

7D2457

download

Тестът Determine Syphilis TP представлява in vitro качествен микротест с визуално отчитане за доказване на антитела срещу Treponema pallidum - причинителя на сифилиса, в човешки серум, плазма или цяла кръв. Прилага се за откриване на антитела срещу Treponema pallidum у инфектирани индивиди.

WB/S/P

 

100
Binax 
Now Legionella

B852-012

B852-000

download

 

Легионелозта е по-разространена, отколкото предполагате. С Now Legionella тест за 15 минути може да определите Legionella pneumophilla серогрупа 1 в урина на пациенти, суспектни за пневмония и да направите диференциална диагностика.
U 12 / 22
Now Streptococcus pneumoniae

B710-012

B710-000

download

 

Streptococcus pneumoniae е основен причинител на остри грип-подобни инфекции и бързата му идентификация подпомага правилното лечение още в начален стадий на болестта.
U 12 / 22
Cortez 
Helicobacter pylori Antigen

118564

download

 

Helicobacter pylori може да причини хроничен активен, персистиращ или атрофичен гастрит, както и язви на стомаха или дванадесетопръстника. Ранното му откриване и изчистване е от изключителна важност за пациенти с гастроинтестинални проблеми. Тестът определя директно антигени във фекални проби за наличие на активна инфекция.
F 20
PSA

13071

download

 

Ракът на простатата е едно от най-често срещаните ракови заболявания при мъжете. PSA тестът позволява много бързо и евтино полуколичествено определяне (референтна линия от 4 ng/ml) на простат специфичен антиген в цяла кръв, серум и плазма и бързи Ви насочва към последващите решения.
WB/S/P 25
Biomed Diagnostics
Trichomonas Vaginalis

10-2003

download

Културалният тест за Trichomonas vaginalis представлява прецизна система за ранна микроскопска идентификация и потвърждаване чрез култура наличие на Trichomonas vaginalis в урогениталния тракт на мъже и жени.
100
InTray GC (Gonorrheae)

10-8001

download

InTray GC тестът е самостоятелно устройство със среда за качествено изолиране на Neisseria gonorrhoeae от клинични проби.
20
InTray DM

(Dermatophites)

10-4001

download

   InTray DM е обогатена дерматофитна среда за откриване на дерматофити в клинични проби.

20
InTray COLOREX YEAST

(Candida)

10-6101

download

InTrayCOLOREX Yeast е хромогенна среда за откриване и идентификация на определени видове Candida в клинични проби. Използва се и за откриване на Malassezia pachydermatis във ветеринарната медицина.
20
Ultimed

Реагентни лентички за уринен анализ

006Т250

download

 

За полуколичествено и качествено определяне на

левкоцити, нитрити, уробилиноген, протеини, рН, кръв, специфично тегло, кетони, билирубин, глюкоза и аскорбинова киселина в урина

U  
Helicobacter pylori antigen test 009AF401

download

Тест за определяне наличието на антигена на H. pylor във фекалии

F 20
Helicobacter pylori antibody test 008V400

download

Тест за определяне наличието на антитела на H. pylor в серум/плазма/цяла кръв WB/S/P 20
Syphillis TP 

004C054

download

 

Тестът предлага възможност за бързо и селективно определяне на Teponema pallidum антитела (IgG и IgM) в цяла кръв, серум и плазма.
WB/S/P 20
Streptococcus B

014B255

download

 

Доказване наличието на антиген на стрептококи група В в периода преди раждане е важен диагностичен критерий за риска от инфекции при новородените.
E 25
Troponin I

004A095

download

 

Troponin I тестът позволява бърза качествена диагностика на сърдечен тропонин в цяла кръв, серум и плазма. Тестът подпомага  диагнозата инфаркт на миокарда, дава възможност за разграничаване произхода на гръдната болка (сърдечен или не) и за взимане на бързо и адекватно решение при всякакви условия.
WB/S/P 20
Myoglobin

004A301

download

 

Миоглобин  тестът позволява бърза качествена диагностика на сърдечен тропонин в цяла кръв, серум и плазма. Тестът подпомага  диагнозата инфаркт на миокарда, дава възможност за разграничаване произхода на гръдната болка (сърдечен или не) и за взимане на бързо и адекватно решение при всякакви условия.
WB/S/P 20
Creatine Kinase

004A302

download

 

Креатин киназа тестът позволява бърза качествена диагностика на сърдечен тропонин в цяла кръв, серум и плазма. Тестът подпомага  диагнозата инфаркт на миокарда, дава възможност за разграничаване произхода на гръдната болка (сърдечен или не) и за взимане на бързо и адекватно решение при всякакви условия.
WB/S/P 20
Myo/CK-MB/Troponin I

004A303

download

 

Тройният Миоглобин/ Креатин киназа/Тропонин I тест дава възможност за едовременно определяне на три сърдечни маркера в цяла кръв, серум или плазма. Тестът подпомага  диагнозата инфаркт на миокарда, дава възможност за разграничаване произхода на гръдната болка (сърдечен или не) и за взимане на бързо и адекватно решение при всякакви условия.
WB/S/P 20
High Sensitive CRP

004A315

download

 

Полуколичественият високо чувствителен тест за C-реактивен протеин Ви дава възможност бързо и лесно да определите референтни нива в цяла кръв, серум и плазма. Особено подходящ за оценка риска от сърдечни заболявания.
WB/S/P 25
Influenza AB

004A474

download

 

Грипът е високо заразна остра вирусна инфекция, която лесно се разпространява и избухва през есенните и зимни сезони. Тип А вирусите са по-разпространени и предизвикват по-сериозни епидемии от тип В вирусите. При всички положения бързата диагноза е от съществено значение поради възможността да се използва все по-ефективната анти-вирусна терапия.
N 25
TBC

004A585

download

 

Туберкулозата продължава да бъде проблем дори и днес. Бързата и ефективна диагностика е от особено значение за пациента.
WB/S/P 25
Ferritin

004A715

download

 

Болестите, отнасящи се към метаболизма на желязото са с разнообразен произход. Често срещани са хемохроматоза и желязо-специфична анемия. Полуколичествен тест на Ultimed с референтните си линии за 100ng/ml и 50 ng/ml Ви  дава възможност да се ориентирате за концентрацията на феритин бързо и лесно. 
WB 25
TSH

004A720

download

 

Измерването на концентрацията на тироид-стимулиращ хормон е от значение при диагнозата на болести, свързани нарушения на щитовидната жлеза. Тестът TSH с чувствителност 5 mIU/ml предлага бърз и лесен начин.
WB/S/P 25
F.O.B

010A100

download

 

В ранните си стадии гастроинтестиналните проблеми като рак на дебелото черво, язва, полипи, колит не се изявяват с други симптоми освен със слаби окултни кръвоизливи. Тестването за фекална окултна кръв основно служи като скрийнинг за ранен карцином на дебелото черво.
F 20
Rota Easy+

010E135

download

 

Ротавирусите са главният причинител на остри гастроентерити и диарии особено при деца под двегодишна възраст. Ротавирус се идентифицира при почти 40% от фекални проби на деца с остри гастроентерити. Той е втората по честота причина за хоспитализирани случаи при деца и бебета с диарии, което прави бързата му диагностика изключително важна.
F 20
Adeno Easy+

010E145

download

 

Аденовирусите са основни причинители на остри гастроентерити и диарии особено при деца под двегодишна възраст. Аденовирус се идентифицира при почти 12% от фекални проби на деца с остри гастроентерити. Той е втората по честота причина за хоспитализирани случаи при деца и бебета с диарии, което прави бързата му диагностика изключително важна.
F 20
AFP

004A731

download

 

Повишени нива на алфафетопротеин се наблюдават при някои малигнени състояния като хепатоцелуларен карцином, рак на тестисите с несеминоматозен произход и в някои случаи на рак на черния дроб, както и вирусни хепатити. В случаи с повишен риск подходящият скрийнинг е от съществено значение.
WB/S/P 25
CEA

004A732

download

 

Карциноебрионалният антиген е тумор-асоцииран антиген, който се отнася като онкофетален гликопротеин. Играе важна роля в мониторирането на пациенти с ракови заболявания и при диагностика на първични тумори. Експресира се при множество злокачествени състояния, основно белодробни и гастроинтестинални (рак на дебелото черво, на черния дроб и на белия дроб).
WB/S/P 25

Забележка: U - урина, WB - цяла кръв, S - серум, P - плазма, N - назо-фарингиална проба, Е - ендоцервикална проба, F - фекалии, SAL - слюнка, V - влагалищен секрет

Можете да свалите инструкциите на български език на Вашия компютър директно в pdf формат, като отбележите цялото име на теста и с десен бутон на мишката изберете "Save Target as ..." . За цени, друга информация за продуктите и условия на доставка се свържете с нас на телефоните на фирмата.

Извиняваме се за това, че премахнахме електронните си адреси от страницата, но този акт се наложи поради огромното количество спам, с което ни заливат.