Връщане в предишната страница ...

Качества на Clearview Chlamydia Test при диагностициране на хламидиалния  конюнктивит

Въведение

Инфекцията с Chlamydia trachomatis е най-честата бактериална причина за полово предавани заболявания със сериозни гинекологични и офталмологични усложнения. Между 30 и 50% от новородените от майки с хламидиален цервицит развиват хламидиален конюнктивит и са изложени на риск от неонатална пневмония. Пациентите с хламидиален конюнктивит обикновено са с бедна симптоматика и по тази причина често остават недиагностицирани или с погрешна диагноза. Това носи риск от сериозни последствия, тъй като това е полово предавано заболяване, което може да доведе до усложнения при пациентите и техните партньори. Нещо повече - нелекуваният хламидиален конюнктивит крие опасността от лош епидемиологичен контрол и по-нататъшно разпространение на инфекцията по полов път.

Загрижеността от разпространението на заболяването се засили с разработването на нови методи, които улесниха диагнозата на хламидиозата. Диагностичните тестове за Chlamydia trachomatis, които използват ДНК амплификация, имуноензимни методи, директна имунофлуоресценция. или клетъчна култура ангажират много  време и  персонал и изискват скъпа лабораторна апаратура. Резултатите от тестовете обикновено не са готови по време на прегледа и  обработката на пробите отнема от един до седем дни.

Основната трудност, с която се сблъскват лекарите, е липсата на достатъчно бърз и акуратен тест, който да позволи незабавно започване на лечение. Clearview Chlamydia Test (Unipath) е бърз, директен имунологичен метод за качествено установяване на антигена на Chlamydia trachomatis в урогениталния тракт. Резултатът се получава 30 минути след взимане на материала и осигурява предимствата на експресната диагноза. Досега обаче, този тест не е изпитван по отношение на  конюнктивален материал, взет от конюнктива. 

Цел на проучването

Да оцени качествата на Clearview Chlamydia Test като експресен диагностичен тест , с който лекарят може да потвърди клиничната диагноза на хламидиалния конюнктивит още по време на прегледа в своя кабинет.

Метод

Двеста шестдесет и два пациента, състоящи се от двеста двадесет и един пациента с клинична диагноза “хламидиален конюнктивит” и 53 пациента с други диагнози, са консултирани в Клиниката по заболявания на външното око и в Диагностичната клиника за окулогенитални инфекции. От всеки пациент са взети по две проби от горната и долната тарзална конюнктива с помощта на пластмасов тампон с памучна облицовка в единия край. След това пробите са обработени  с  Clearview или клетъчна култура в редуваща се последователност. 

Резултати

Таблица 1: Резултати от Clearview Chlamydia Test и клетъчна култура при 262 пациента (217 с подозиран хламидиален конюнктивит и 45 здрави контроли)

  Култури, положителни за Chlamydia trachomatis Култури, отрицателни за Chlamydia trachomatis Общо

 

Clearview Chlamydia Test положителни 215 2 217
Clearview Chlamydia Test отрицателни 2 43 45
Общо 215 45 262

 

Чувствителност: 99%
Специфичност: 95%
Положителна прогностична стойност: 99%
Отрицателна прогностична стойност: 95%

 

Тест Clearview Chlamydia M/F

 

 Хламидиалния антиген се екстрахира от взетия материал чрез нагряване на 80 градуса с екстракционен буфер (Реагент I) за 10-12 минути. Отстранява се екстракционната епруветка от нагряващото устройство и тампона с материала се завърта няколко пъти. Охлажда се в продължение на 5 минути на стайна температура. Изважда се плочката с теста от фолио-опаковката и се поставя на равна хоризонтална повърхност. Тампонът се отстранява от екстракционната епруветка и екстракта се накапва върху прозорчето “Проба” на теста. Абсорбентната основа на теста съдържа свързани с латексови частици моноклонални антитела срещу родово специфичния хламидиален липополизахариден антиген. Появата на линия в прозорчето “Резултат” показва наличието на хламидиален антиген. Резултатът трябва да се отчете след 15 минути. Появата на линии в прозорчето”Резултат” и “Контрол”  означава, че тестът функционира правилно.

bullet

ТОЧЕН И НАДЕЖДЕН

bullet

ЛЕСНИ ЗА ИНТЕРПРЕТИРАНЕ РЕЗУЛТАТИ В РАМКИТЕ НА 30 МИНУТИ

bullet

ПОДХОДЯЩ ЗА АМБУЛАТОРНИ УСЛОВИЯ

bullet

ОСИГУРЯВА НЕЗАБАВНО ЗАПОЧВАНЕ НА ЛЕЧЕНИЕТО

bullet

УЛЕСНЯВА СКРИНИНГА НА ПОЛОВИТЕ ПАРТНЬОРИ

bullet

ЕВТИН

Клетъчно културален метод за Chlamydia trachomatis

Методът се състои от центрофугиране на материала върху монослой от клетъчна култура на McCoy, обработена с Idoxyuridine и последващо оцветяване с йодин, 2-3 дни след инокулацията. Тези културелни тестове са доставени от Клиниката по Вирусология, St. Thomas’s Hospital, London

Заключение:

  1. Сравнен с клетъчно-културелния метод, Clearview Chlamydia Test е надежден и удобен за използване в амбулаторни условия тест за диагноза на очната хламидиална инфекция.

  2. ДНК амплификационните методи са по-чувствителни от другите диагностични тестове за установяване на гениталната хламидиална инфекция. Не е ясно обаче, дали те са най-подходящи при хламидиален конюнктивит, където инфекциозните хламидиални елементарни тела са в изобилие и повечето от другите видове тестове също показват достатъчно добри качества. Голямото допълнително предимство на Clearview Chlamydia Test е, че той е предназначен за използване в амбулаторни кабинети и осигурява експресна диагноза в момента на прегледа без да изисква скъпа лабораторна апаратура и квалифициран технически персонал.

  3. Тестът  е Clearview Chlamydia Test е лесен, бърз и надежден метод за диагноза на очната хламидиална инфекция, който може да бъде използван при амбулаторни условия в офталмологичната практика

 

horizontal rule

Материалът е подготвен с помощтта на данни, представени от  NirmalaD Viswalingam  и Beng T Goh, Moorfields Eye Hospital, London  по данни от конгрес Американската Микробиологична Асоциация

Връщане в предишната страница ...